Otwarty Biznes

ZASADY ADOPCJI

poznaj nasze zasady adopcji obowiązujące dla każdego zwierzęcia 1. O adopcję mogą się ubiegać wyłącznie osoby pełnoletnie, chcące adoptować zwierzę dla siebie, a nie w imieniu osoby trzeciej.2. Nie adoptujemy zwierząt do rodzin, w których są dzieci mające mniej niż 5 lat. W indywidualnych, uzasadnionych i nie budzących żadnych wątpliwości przypadkach, możliwe jest odstąpienie od tej zasady.3. Psy będące pod opieką Fundacji nie przechodzą specjalistycznych testów predyspozycji ani szkolenia w kierunku dogoterapii dlatego też nie nadają się na psich terapeutów ani towarzyszy dla chorych dzieci.4. Pod opieką Fundacji znajdują się często zwierzęta chore, starsze, problemowe – jednym słowem potrzebujące pomocy i właściwej opieki. Dlatego adopcja zwierzęcia z Fundacji nie polega na sprawieniu sobie młodego, zdrowego, wesołego, ułożonego, bezproblemowego pieska lub kota, ale na pomocy zwierzęciu w potrzebie (zaofiarowaniu mu leczenia, szkolenia, czasu i poświęcenia, zabawy, opieki, miłości).5. Osoba, która chce adoptować zwierzę i zgłosi się w tej sprawie do Fundacji ma prawo do pełnej informacji na temat zwierzęcia, którym jest zainteresowana. Jednocześnie kandydat, przed wyrażeniem chęci adopcji, ma obowiązek zapoznać się z pełną historią danego zwierzaka czytając dokładnie jego opis na stronie internetowej.

  6. Osoba, która chce adoptować zwierzę zgłasza się w tej sprawie do Fundacji telefonicznie, przez Facebooka bądź mailowo w celu uzyskanie informacji o zwierzęciu. Rozmowa w sprawie chęci zaadoptowania zwierzaka oraz umówienia się na konkretny termin wizyty przedadopcyjnej odbywa się wyłącznie przez telefon.

  7. Wybranych kandydatów odwiedzamy w ich domach, w celu osobistego zapoznania się oraz sprawdzenia warunków, w jakich zwierzę miałoby zamieszkać.
  Prosimy o cierpliwość w tej kwestii. Czasem umówienie wizyty trwa kilka lub kilkanaście dni z przyczyn od nas niezależnych.
  Bardzo ważne dla nas jest, aby podczas wizyty byli obecni wszyscy domownicy.

  8. Każdemu kandydatowi staramy się dobrać psa odpowiadającego jego oczekiwaniom, ale też odwrotnie – znając charakter, temperament, potrzeby i stan zdrowia danego psa dobieramy do niego taką rodzinę/osobę, która będzie dla niego odpowiednia.
  Może się więc zdarzyć, iż uznamy, że dany kandydat jest odpowiednim kandydatem na opiekuna dla naszego podopiecznego, ale akurat nie tego, do którego adopcji się zgłosił. Takiemu kandydatowi zostanie wówczas zaproponowany inny, bardziej odpowiedni dla niego  pies.

  9. Kandydat do adopcji zwierzęcia ma możliwość wycofania się z propozycji zaopiekowania się zwierzakiem na każdym etapie procesu adopcyjnego. Fundacja również może odmówić adopcji zwierzaka na każdym etapie tego procesu.

  10. Decyzja o adopcji zwierzaka podejmowana jest przez członków Zarządu Fundacji czasami dopiero po przeprowadzeniu wizyt przedadopcyjnych u wszystkich wybranych kandydatów, czyli może być ona oddalona w czasie.
  Prosimy o cierpliwość. Przy wyborze nowego właściciela kierujemy się przede wszystkim dobrem zwierzęcia i nie chcemy podejmować tak ważnych decyzji pochopnie lub pod presją.

  13. Fundacja nie ma obowiązku tłumaczenia się ze swoich decyzji dotyczących powodów odmowy adopcji zwierzaka.

  14. Z każdym, kto adoptuje zwierzę z Fundacji, podpisujemy umowę adopcyjną. Złamanie warunków umowy wiąże się z podjęciem przez Fundację odpowiednich kroków prawnych bądź wygaśnięciem umowy i odebraniem zwierzaka. Przy odbiorze zwierzęcia przez Fundację właściciel zobowiązany jest do podpisanie dokumentu, w którym zrzeka się wszelkich praw do zwierzęcia.

  15. Nowy właściciel jest zobowiązany do osobistego odbioru zwierzęcia z domu tymczasowego, w uzasadnionych i wyjątkowych sytuacjach dowozimy zwierzę nowemu opiekunowi.

  16. W przypadku adopcji psa/kota dorosłego, zwierzę wydawane jest w miarę możliwości po zabiegu kastracji lub sterylizacji. Jeśli wydajemy psa/kota młodego (lub wymagającego jeszcze leczenia) adoptujący w umowie zobowiązuje się do wykonania zabiegu, najszybciej jak to będzie to możliwe.

 2. Nasze zwierzęta przed wydaniem do adopcji są szczepione, odrobaczane i w większości przypadków czipowane. Wyjątek stanowią zwierzęta zbyt młode, by przyjąć pierwsze szczepienia bądź zwierzęta chore, które muszą odczekać jakiś czas, aby przyjąć szczepionkę. W takiej sytuacji nowy właściciel jest zobowiązany do zaszczepienia zwierzęcia we własnym zakresie.18. Adopcja zwierzaka z Fundacji jest bezpłatna, choć oczywiście mile widziane są darowizny na rzecz Fundacji, zarówno finansowe, jak i rzeczowe.19. Chcemy utrzymywać kontakt z opiekunami naszych zwierzaków i zawsze służymy pomocą w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów.
  Osoby z Fundacji, jak i byli wirtualni opiekunowie bądź osoby zaangażowane w działanie Fundacji, będą dalej interesować się losami wyadoptowanego zwierzaka, bo czują się ODPOWIEDZIALNI za jego dalsze losy.
  Otrzymywane zdjęcia i wiadomości pozwalają nam upewnić się, że nasi podopieczni znaleźli najlepsze z możliwych domów. Prosimy nie traktować tego zainteresowania jako chęć ingerencji w Wasze życie osobiste. Jeśli będziecie mieć chęć udzielania nam bardziej osobistych informacji, będzie nam bardzo miło i chętnie podzielimy się tymi informacjami na stronie na Facebooku czy naszej witrynie internetowej.
  Obowiązkiem jest natomiast informowanie Fundacji o wszystkich ISTOTNYCH zmianach, dotyczących zdrowia i warunków życia adoptowanego zwierzęcia.
 3. Wszystkie dodatkowe informacje związane np. ze skutkami nie wywiązania się z umowy są zawarte w akcie UMOWY ADOPCYJNEJ, której wzór jest umieszczony na naszej stronie internetowej.Być może niektórym nasze zasady wydadzą się przesadzone, inni mogą się wręcz poczuć dotknięci, interpretując je jako brak zaufania z naszej strony. Prosimy Was jednak bardzo o chwilę zastanowienia i przemyślenia.
  Wszystko, co i w jaki sposób robimy, wynika z odpowiedzialności, troski i miłości do naszych zwierząt. Dobro naszych podopiecznych jest dla nas najważniejsze. Czujemy się odpowiedzialni za PODAROWNY IM  LEPSZY LOS, bo przecież to my, w ich imieniu, podejmujemy decyzje o adopcji.
  Zanim zwierzę trafi do adopcji, poświęcamy mu swój czas, leczymy za pieniądze od darczyńców i co najważniejsze przywiązujemy się do niego, a co za tym idzie kochamy…

Joanna Kraśnicka

Blanka Kraśnicka