Otwarty Biznes

5 szczniaków

5 maluszków wyadoptowanych.