Otwarty Biznes

Szczurek

Wraz ze swoją psią przyjaciółką Misią zostali interwencyjnie odebrani właścicielom, którzy nie zapewniali im godnych warunków życia. Teraz w Boguszowie cieszy się nowym domem. :)